Vi nhng sn phm ca nhm xingfa un vm ca Ca knh ng Phong

From My Emotion
Revision as of 04:48, 24 May 2020 by Hawkdoubt9 (talk | contribs) (Created page with "Để đồng bộ kiến trúc cho cả ngôi nhà ngoài cửa đi thì các nhà sản xuất đã tạo ra những sản ph...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Để đồng bộ kiến trúc cho cả ngôi nhà ngoài cửa đi thì các nhà sản xuất đã tạo ra những sản phẩm cửa xingfa uốn vòm sử dụng cho phòng riêng, khu phụ, các lối thông phòng trong ngôi nhà. Với ứng dụng này thì bạn có thể chọn mẫu cửa xingfa uốn vòm 1 cánh kéo trượt hoặc mở quay. Riêng với các phòng ngủ, lối đi riêng, cửa phụ có diện tích vừa phải bạn nên chọn cửa nhôm 2 cánh kéo trượt hoặc mở quay.
Xem thêm cửa nhôm xingfa nhập khẩu